PREKONCEPČNÍ PÉČE

Tematický balíček obsahuje:
po 1 ks Cytosan, Gynex, Fytomineral,
B!OMULTIvitamin, Barley

 • Cena vč. DPH:2 358,00 Kč
 • Cena bez DPH:2 050,52 Kč
 • Dostupnost: Skladem
Množství:

PREKONCEPČNÍ PÉČE

Prekoncepční péči lze definovat jako soubor diagnostických a terapeutických opatření, jejichž cílem je optimální vývoj ženské i mužské pohlavní buňky a také příprava ženského organismu na bezproblémový průběh těhotenství.

PREKONCEPČNÍ PÉČE

Definice

Prekoncepční péči lze defi novat jako soubor diagnostických a terapeutických opatření, jejichž cílem je optimální vývoj ženské i mužské pohlavní buňky a také příprava ženského organismu na bezproblémový průběh těhotenství.
Klíčový význam pro zdárný vývoj dítěte má první trimestr těhotenství (do 12. týdne gravidity). Péče zahrnující prekoncepční a časné období postkoncepční se nazývá perikoncepční péče.

Faktory ovlivňující budoucí graviditu

Je známo, že z biologického hlediska jsou pohlavní buňky velmi citlivé na různé formy poškození, ať jsou fyzikální, či chemické povahy. Mnohem více než jiné druhy buněk lidského těla. Z výsledků vyšetření lidských spermií, ale i vajíček vyplývá, že za posledních 20 let dochází k výraznému poklesu jejich kvality. Dále také víme, že exprese genů (jejich schopnost projevit se určitým účinkem), přenášená pohlavními buňkami na další generaci, je ovlivňována různými faktory vnějšího prostředí, ale i stabilitou vnitřního prostředí.
O kvalitě života budoucího jedince se rozhoduje dávno předtím, než došlo ke spojení chromozomů vajíčka a spermie, ze kterých vznikl. I přes tyto skutečnosti mnoho žen odkládá těhotenství do pozdějšího věku a podceňuje riziko výskytu některých chorobných stavů, které se ještě navenek neprojevují, ale na budoucí graviditu mohou mít i závažný negativní vliv.

Faktory, které ovlivňují těhotenství a následné zdraví potomka

FAKTORY OVLIVNITELNÉ

 • Stav výživy (obezita x podvýživa či anorexie)
 • Momentální zdravotní stav (kompenzace chronických chorob, rekonvalescence po akutních onemocněních)
 • Užívání léků (krátkodobé x dlouhodobé užívání a možnost vlivu na pohlavní buňky a poté na vývoj embrya a plodu – vždy konzultovat s gynekologem a příslušným odborníkem pro dané onemocnění, případně s genetikem)
 • Očkování (plánovaná povinná očkování provést před nebo po graviditě, přísně individuálně zvažovat další typy očkování)
 • Životní styl (práce x odpočinek, pohybový režim, psychohygiena – pozitivní myšlení)
 • Rizikové zlozvyky (užívání drog, kouření, alkohol, psychické závislosti – nadměrné sledování telvize, počítačová závislost)
 • Životní prostředí (ekologicky zatížená krajina průmyslových aglomerací x přestěhování na venkov)
 • Zaměstnání (stresující prostředí, nereálné požadavky na pracovní výkon, porušení biorytmů u směnných provozů x klidná, ale motivující práce, dobré interpersonální vztahy)

FAKTORY NEOVLIVNITELNÉ

 • Věk matky (se stoupajícím věkem přibývá zdravotních rizik pro matku i pro plod, nad 35 let stoupá riziko Downovy choroby)
 • Genetická anamnéza (výskyt vrozených vývojových vad v rodinách obou partnerů nutno konzultovat s genetikem a určit způsob dědičného přenosu a pravděpodobnost výskytu u potomků, možnost genetické preimplantační diagnostiky při umělém oplodnění)
 • Reprodukční anamnéza (výskyt těhotenských ztrát – spontánní potraty, interrupce, předčasné porody, patologický průběh minulých těhotenství – hlavně těhotenské gestózy, eklampsie, těhotenský diabetes, poruchy krevní srážlivosti a na těhotenství vázané poruchy jater a ledvin
 • Prodělané choroby (inekční nemoci – borrelióza, toxoplasmóza, virové záněty jeter typu B a C, úrazy – hlavně pánve, operace, nádorová onemocnění…)

Potravinová suplementace

Součástí prekoncepční péče by měl být pohovor o vhodné prekoncepční dietě. Mezi závažné objevy patří skutečnost, že nedostatek folátů v potravě vede ke zvýšenému výskytu rozštěpů nervové trubice, ale i spontánních nízkých potratů. Suplementace kyseliny listové (ať už v potravě, potravních doplňcích, nebo v syntetické formě) je prevencí těchto stavů. Mezi další „prekoncepčně“ důležité prvky patří vit. C, E, jod a železo.

Souhrn doporučení

Optimalizace váhy (hlavně redukce obezity), nekouření, nepožívání většího množství alkoholu, natož drog by mělo být pro oba partnery plánující početí dítěte samozřejmostí.

U žen je ještě důležitý záchyt předrakovinných stavů děložního čípku absolvováním gynekologické prohlídky, změření krevního tlaku, zjištění činnosti štítné žlázy a u chronických chorob navození klinicky i laboratorně co nejlepších parametrů, u léků pak jejich změna na ty, které jsou pro následné těhotenství co nejméně problematické.

Prekoncepční péče a klasická medicína

Úvodem je třeba konstatovat, že prekoncepční péči provádí a organizuje gynekolog, ale úzce spolupracuje s praktickým lékařem, genetikem a odbornými lékaři dle povahy patologických nálezů.

Prekoncepční péče a přípravky Energy

Přípravky Energy představují šetrnou alternativu klasické medicíny a snižují rizika někdy i závažných nežádoucích účinků léků. Využívají principů bioinformace a biorezonance, a proto vykazují mnohem lepší účinnost než prosté suplementy. Komplexní pohled celostní medicíny na člověka a jeho zdraví jako celek nám umožňuje diagnostikovat poruchy funkcí orgánových systémů mnohem dříve než diagnostika založená na biochemických či zobrazovacích metodách.

Produkty Energy

Cytosan (Cytosan Inovum) - humátové látky k základní detoxikaci organismu. Velmi vhodné u chronických nemocí a při zátěži škodlivinami vnějšího prostředí. Dávka 2x 1 kapsle nalačno.

Gynex - bylinný superkoncentrát s významným regeneračním účinkem, hlavně v oblasti hormonálních regulací. Upravuje menstruační cyklus, podporuje zrání vajíčka a jeho uvolnění při ovulaci. Působí příznivě na psychiku ženy. Dávka 3x 5 kapek denně.

Fytomineral - roztok minerálů v koloidní formě, jenž rychle a účinně podporuje činnost enzymů, které metabolizují hormony. Je velmi vhodným doplňkem Gynexu. Koloidní minerály jsou pro buňky okamžitě dostupné, a jejich efekt je proto velmi rychlý. Dávka 30 kapek denně.

B!Omultivitamin - multivitaminový preparát z přírodních zdrojů vhodný k prekoncepční přípravě, povzbuzující činnost celého lidského organismu. Nedostatek kyseliny listové vede k defektům nervové trubice a rozštěpu rtu u embrya. Proto je doporučena její suplementace (doplňováním v potravě) v prekoncepční péči a také v prvém trimestru gravidity. Dávka 1x 1kapsle denně.

Barley (Spirulina Barley, Chlorella) - „zelené potraviny“ – zdroj enzymů, minerálů a vitaminů. Velmi vhodný preparát pro dlouhodobější užívání.

Regenerační postup může vyvolat i dočasné zhoršení stavu, kdy dojde k tzv. reverzní reakci. Mohou se objevit příznaky minulých onemocnění. Je to známkou kvalitně probíhající regenerace a je třeba na ně takto pohlížet.

Přihlášení/registrace

Nejprodávanější

GYNEX 30 ml

Cena: 461,00 Kč

SKELETIN 135 kapslí

Cena: 581,00 Kč

REGALEN 30 ml

Cena: 461,00 Kč